چیبیا سامانه فروش آنلاین و منو دیجیتال

chibya | چیبیا

keyboard_double_arrow_up
notifications_active

رستوران هتل المپیک

یاسوج - ساحلی
moped
close
restaurant
close
directions_car
close
همه چلو کباب سینی (مخصوص المپیک) پیش غذا خورشت خوراک غذای دریایی مخلفات
چلو
کباب
سینی (مخصوص المپیک)
پیش غذا
خورشت
خوراک
غذای دریایی
مخلفات